Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Objektkobling:

Kopier koden til din nettside
Avanserte innstillinger

Har en fortrolig (L) − andel (prosent), standardisert

Laster…
Endre utvalg av…
År 2002 2005 2008 2012 2015
Geografi Alder Kjønn
Landet 16-79 år kjønn samlet sort 98 97 95 96 97
menn sort 98 97 94 94 97
kvinner sort 99 98 97 97 97
16-44 år kjønn samlet sort 99 98 97 97 97
menn sort : 97 96 96 97
kvinner sort : 98 98 99 98
45-79 år kjønn samlet sort 97 97 94 94 96
menn sort : 96 91 93 96
kvinner sort : 98 96 96 97

Tegnforklaring

..
Manglende data
.
Lar seg ikke beregne
:
Anonymisert