Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Objektkobling:

Kopier koden til din nettside
Avanserte innstillinger

Døde i trafikkulykker (LH) − døde per 100 000, standardisert

Laster…
Endre utvalg av…
År 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Geografi Kjønn Alder
hele landet menn 0-74 år sort 4,0 4,9 3,8 3,1 3,8 2,4
0-44 år sort 3,9 4,3 2,5 2,8 3,2 1,9
kvinner 0-74 år sort 1,2 1,6 1,0 1,1 0,7 0,9
0-44 år sort 0,7 1,2 0,9 1,1 0,5 0,7
Helseregion Sørøst menn 0-74 år sort 4,2 4,3 3,7 3,6 3,4 1,9
0-44 år sort 3,8 3,4 2,5 3,4 3,0 1,6
kvinner 0-74 år sort 1,0 1,1 1,0 1,1 0,7 1,0
0-44 år sort 0,5 0,9 1,0 1,2 0,6 1,2
Helseregion Vest menn 0-74 år sort 4,4 5,7 3,1 2,3 3,4 2,1
0-44 år sort 4,8 6,2 1,7 1,8 2,6 1,2
kvinner 0-74 år sort 1,5 2,1 1,2 0,8 0,6 0,7
0-44 år sort : : : : : :
Helseregion Midt-Norge menn 0-74 år sort 2,7 6,5 4,5 2,0 4,7 3,9
0-44 år sort 2,8 5,7 2,9 1,3 3,8 3,7
kvinner 0-74 år sort 1,3 3,1 1,5 1,5 0,9 :
0-44 år sort : : : : : :
Helseregion Nord menn 0-74 år sort 4,4 4,2 5,0 3,9 5,4 3,5
0-44 år sort 4,3 3,4 4,2 3,7 5,4 3,0
kvinner 0-74 år sort 1,7 1,8 : 1,9 : 1,1
0-44 år sort : : : : : :

Tegnforklaring

..
Manglende data
.
Lar seg ikke beregne
:
Anonymisert
obs:
Antall vises bare på landsnivå.