Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Objektkobling:

Kopier koden til din nettside
Avanserte innstillinger

Spesialisthelsetjenesten, somatikk (LHF) − kjønn samlet, per 1000, standardisert

Laster…
Endre utvalg av…
År 2013 2014 2015 2016 2017
Geografi Sykdomsgruppe Alder
Hele landet Personskader (S00-T78) alle aldre sort 14,1 13,5 13,5 13,4 13,5
0-14 år sort 8,6 8,8 8,8 8,6 9,4
Hodeskader (S00-S09) alle aldre sort 2,4 2,3 2,4 2,3 2,4
0-14 år sort 2,6 2,7 2,7 2,5 2,9
Hoftebrudd (S72.0-72.2) alle aldre sort 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6
0-14 år sort 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Forgiftninger (T36-T65) alle aldre sort 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9
0-14 år sort 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Østfold Personskader (S00-T78) alle aldre sort 15,9 14,9 15,2 14,4 15,5
0-14 år sort 10,0 10,4 10,5 8,5 11,4
Hodeskader (S00-S09) alle aldre sort 2,5 2,4 2,3 2,1 2,2
0-14 år sort 2,5 2,3 2,3 1,8 2,7
Hoftebrudd (S72.0-72.2) alle aldre sort 1,9 1,7 1,9 1,8 1,8
0-14 år sort : : : : :
Forgiftninger (T36-T65) alle aldre sort 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2
0-14 år sort 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4
Akershus Personskader (S00-T78) alle aldre sort 13,6 12,8 13,2 12,8 12,7
0-14 år sort 7,6 7,2 7,9 7,8 8,3
Hodeskader (S00-S09) alle aldre sort 2,3 2,1 2,2 2,1 2,2
0-14 år sort 2,2 2,0 2,0 2,1 2,2
Hoftebrudd (S72.0-72.2) alle aldre sort 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6
0-14 år sort : : : : :
Forgiftninger (T36-T65) alle aldre sort 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7
0-14 år sort 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2
Oslo Personskader (S00-T78) alle aldre sort 13,7 12,5 12,5 12,2 12,6
0-14 år sort 7,9 7,9 7,9 8,0 9,5
Hodeskader (S00-S09) alle aldre sort 2,5 2,4 2,6 2,5 2,8
0-14 år sort 3,0 2,7 2,8 2,5 3,7
Hoftebrudd (S72.0-72.2) alle aldre sort 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6
0-14 år sort : : : : :
Forgiftninger (T36-T65) alle aldre sort 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8
0-14 år sort 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2
Hedmark Personskader (S00-T78) alle aldre sort 13,6 12,6 13,2 13,6 13,1
0-14 år sort 8,9 9,7 9,0 8,5 8,9
Hodeskader (S00-S09) alle aldre sort 2,5 2,5 2,5 2,2 2,1
0-14 år sort 2,5 3,0 2,9 2,6 2,5
Hoftebrudd (S72.0-72.2) alle aldre sort 1,9 1,6 1,6 1,7 1,7
0-14 år sort : : : : :
Forgiftninger (T36-T65) alle aldre sort 1,1 0,8 0,7 0,8 0,6
0-14 år sort 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5
Oppland Personskader (S00-T78) alle aldre sort 13,8 14,1 14,0 13,9 13,6
0-14 år sort 8,9 9,1 10,0 9,6 10,0
Hodeskader (S00-S09) alle aldre sort 2,6 2,4 2,7 2,4 2,3
0-14 år sort 2,8 3,3 3,5 2,7 3,2
Hoftebrudd (S72.0-72.2) alle aldre sort 1,9 1,9 2,0 1,8 1,7
0-14 år sort : : : : :
Forgiftninger (T36-T65) alle aldre sort 1,1 1,1 0,9 1,1 1,0
0-14 år sort 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2
Buskerud Personskader (S00-T78) alle aldre sort 13,0 12,1 12,5 12,9 13,3
0-14 år sort 7,7 6,2 7,9 7,5 8,3
Hodeskader (S00-S09) alle aldre sort 2,1 1,9 2,2 2,7 3,1
0-14 år sort 2,2 1,8 2,2 2,4 2,8
Hoftebrudd (S72.0-72.2) alle aldre sort 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6
0-14 år sort : : : : :
Forgiftninger (T36-T65) alle aldre sort 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0
0-14 år sort 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2
Vestfold Personskader (S00-T78) alle aldre sort 14,2 14,0 13,9 14,3 13,8
0-14 år sort 10,2 9,9 10,7 10,4 10,2
Hodeskader (S00-S09) alle aldre sort 2,5 2,4 2,4 2,8 2,6
0-14 år sort 3,2 2,8 3,5 3,0 3,0
Hoftebrudd (S72.0-72.2) alle aldre sort 1,8 1,8 1,6 1,6 1,7
0-14 år sort : : : : :
Forgiftninger (T36-T65) alle aldre sort 1,1 1,1 1,1 1,0 0,7
0-14 år sort 0,3 0,4 0,3 0,1 :
Telemark Personskader (S00-T78) alle aldre sort 15,3 14,4 14,0 14,3 14,7
0-14 år sort 9,4 10,1 10,1 11,1 11,8
Hodeskader (S00-S09) alle aldre sort 3,0 3,0 2,8 2,8 2,9
0-14 år sort 3,1 4,0 3,4 3,7 3,6
Hoftebrudd (S72.0-72.2) alle aldre sort 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8
0-14 år sort : : : : :
Forgiftninger (T36-T65) alle aldre sort 1,5 1,0 1,0 0,8 1,1
0-14 år sort 0,5 : 0,3 0,3 0,4
Aust-Agder Personskader (S00-T78) alle aldre sort 15,3 14,5 14,4 13,6 13,8
0-14 år sort 10,8 10,8 10,9 9,8 10,0
Hodeskader (S00-S09) alle aldre sort 3,4 3,0 3,0 2,3 2,7
0-14 år sort 4,3 3,9 3,8 2,8 3,8
Hoftebrudd (S72.0-72.2) alle aldre sort 1,9 1,9 1,7 1,7 1,5
0-14 år sort : : : : :
Forgiftninger (T36-T65) alle aldre sort 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2
0-14 år sort 0,6 0,5 0,5 0,4 :
Vest-Agder Personskader (S00-T78) alle aldre sort 13,8 14,4 13,5 13,5 13,8
0-14 år sort 9,0 10,4 10,3 9,4 11,2
Hodeskader (S00-S09) alle aldre sort 2,5 2,8 2,4 2,4 2,6
0-14 år sort 2,7 2,9 3,0 2,7 3,2
Hoftebrudd (S72.0-72.2) alle aldre sort 1,6 1,8 1,7 1,5 1,5
0-14 år sort : : : : :
Forgiftninger (T36-T65) alle aldre sort 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1
0-14 år sort 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5
Rogaland Personskader (S00-T78) alle aldre sort 12,5 12,4 12,7 12,2 12,4
0-14 år sort 6,9 7,1 7,2 7,3 7,4
Hodeskader (S00-S09) alle aldre sort 2,6 2,6 2,7 2,6 2,8
0-14 år sort 2,2 2,3 2,6 2,4 2,4
Hoftebrudd (S72.0-72.2) alle aldre sort 1,8 1,6 1,5 1,5 1,4
0-14 år sort : : : : :
Forgiftninger (T36-T65) alle aldre sort 1,1 1,3 1,1 1,1 1,0
0-14 år sort 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Hordaland Personskader (S00-T78) alle aldre sort 14,4 13,8 14,3 13,8 13,5
0-14 år sort 7,0 7,5 7,8 7,0 7,3
Hodeskader (S00-S09) alle aldre sort 2,0 1,8 1,9 1,9 2,1
0-14 år sort 2,2 2,0 2,2 2,0 2,5
Hoftebrudd (S72.0-72.2) alle aldre sort 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5
0-14 år sort : : : : :
Forgiftninger (T36-T65) alle aldre sort 0,9 0,7 0,8 0,6 0,7
0-14 år sort 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4
Sogn og Fjordane Personskader (S00-T78) alle aldre sort 17,3 17,1 15,5 14,4 14,4
0-14 år sort 10,9 12,0 8,7 9,0 11,2
Hodeskader (S00-S09) alle aldre sort 2,1 2,6 2,3 2,3 2,4
0-14 år sort 2,7 3,8 2,5 2,7 3,6
Hoftebrudd (S72.0-72.2) alle aldre sort 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6
0-14 år sort : : : : :
Forgiftninger (T36-T65) alle aldre sort 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6
0-14 år sort : : : : :
Møre og Romsdal Personskader (S00-T78) alle aldre sort 14,8 14,1 14,4 14,2 14,2
0-14 år sort 10,3 10,2 10,0 10,7 10,5
Hodeskader (S00-S09) alle aldre sort 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5
0-14 år sort 3,0 3,4 3,6 3,6 3,0
Hoftebrudd (S72.0-72.2) alle aldre sort 1,7 1,6 1,6 1,5 1,6
0-14 år sort : : : : :
Forgiftninger (T36-T65) alle aldre sort 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8
0-14 år sort 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5
Trøndelag Personskader (S00-T78) alle aldre sort 14,1 13,8 13,5 14,0 13,6
0-14 år sort 10,0 11,6 9,9 9,6 10,2
Hodeskader (S00-S09) alle aldre sort 2,0 2,1 1,9 2,0 1,8
0-14 år sort 2,7 3,4 2,8 2,4 2,6
Hoftebrudd (S72.0-72.2) alle aldre sort 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6
0-14 år sort : : : : :
Forgiftninger (T36-T65) alle aldre sort 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9
0-14 år sort 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3
Nordland Personskader (S00-T78) alle aldre sort 14,7 14,8 14,3 14,3 14,2
0-14 år sort 10,0 9,9 9,7 9,8 10,7
Hodeskader (S00-S09) alle aldre sort 2,7 2,8 2,4 2,3 2,2
0-14 år sort 3,2 3,3 3,3 2,7 3,3
Hoftebrudd (S72.0-72.2) alle aldre sort 1,8 1,6 1,7 1,8 1,7
0-14 år sort : : : : :
Forgiftninger (T36-T65) alle aldre sort 1,2 1,2 1,2 1,0 1,2
0-14 år sort 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4
Troms Personskader (S00-T78) alle aldre sort 13,6 13,2 12,3 13,5 13,7
0-14 år sort 9,0 8,5 8,5 9,1 10,0
Hodeskader (S00-S09) alle aldre sort 2,3 1,9 1,9 2,0 2,1
0-14 år sort 3,1 2,7 3,1 2,3 3,0
Hoftebrudd (S72.0-72.2) alle aldre sort 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6
0-14 år sort : : : : :
Forgiftninger (T36-T65) alle aldre sort 0,9 0,8 0,7 1,0 0,9
0-14 år sort : : : : :
Finnmark Personskader (S00-T78) alle aldre sort 14,5 14,9 14,3 14,6 15,1
0-14 år sort 11,4 10,1 9,6 12,1 12,5
Hodeskader (S00-S09) alle aldre sort 2,7 2,8 2,9 2,6 2,9
0-14 år sort 3,1 3,4 3,3 3,9 3,4
Hoftebrudd (S72.0-72.2) alle aldre sort 1,5 1,5 1,7 1,4 1,7
0-14 år sort : : : : :
Forgiftninger (T36-T65) alle aldre sort 0,9 1,2 0,8 0,7 0,9
0-14 år sort : : : : :

Tegnforklaring

..
Manglende data
.
Lar seg ikke beregne
:
Anonymisert