Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Objektkobling:

Kopier koden til din nettside
Avanserte innstillinger

Bruttoinntekt, gjennomsnitt (LF) − norske kroner

Laster…
Endre utvalg av…
År 2013 2014 2015 2016 2017
Geografi Kjønn
Hele landet kjønn samlet sort 407 100 421 400 442 300 441 200 452 000
menn sort 487 800 503 600 530 100 522 900 533 900
kvinner sort 326 400 338 900 354 000 359 000 369 600
Østfold kjønn samlet sort 365 100 376 300 396 500 399 100 411 200
menn sort 434 100 445 100 470 400 468 900 482 400
kvinner sort 297 500 308 700 323 900 330 500 341 000
Akershus kjønn samlet sort 460 200 475 900 505 800 501 900 517 700
menn sort 555 400 573 600 614 600 603 500 621 900
kvinner sort 366 200 379 500 398 300 401 400 414 600
Oslo kjønn samlet sort 452 500 470 200 504 200 499 200 510 300
menn sort 532 800 553 000 602 000 589 500 601 000
kvinner sort 373 800 388 500 407 900 410 200 421 100
Hedmark kjønn samlet sort 352 700 364 100 381 700 389 300 400 300
menn sort 406 700 418 800 439 200 446 700 459 200
kvinner sort 299 900 310 500 325 100 332 700 342 200
Oppland kjønn samlet sort 356 500 369 600 387 200 393 600 405 900
menn sort 413 200 428 400 448 400 453 300 468 000
kvinner sort 300 300 311 300 326 400 333 900 344 000
Buskerud kjønn samlet sort 400 300 412 200 433 000 434 500 443 700
menn sort 480 900 494 200 520 100 517 200 525 700
kvinner sort 320 200 330 500 346 100 352 000 361 500
Vestfold kjønn samlet sort 385 700 398 400 420 600 421 700 430 800
menn sort 468 600 482 200 511 500 506 100 513 700
kvinner sort 305 400 317 000 332 300 339 700 349 900
Telemark kjønn samlet sort 369 300 381 200 396 400 400 700 410 200
menn sort 443 500 455 700 472 400 473 300 484 300
kvinner sort 296 800 308 100 321 400 328 800 336 900
Aust-Agder kjønn samlet sort 378 500 391 900 406 900 411 000 410 400
menn sort 462 400 480 100 495 400 496 000 486 500
kvinner sort 294 900 304 000 318 500 325 700 333 700
Vest-Agder kjønn samlet sort 385 100 397 800 413 500 408 700 420 700
menn sort 475 000 490 400 508 100 491 800 506 100
kvinner sort 295 700 305 600 318 900 325 300 335 000
Rogaland kjønn samlet sort 464 500 481 000 492 600 475 700 477 800
menn sort 585 900 601 900 616 100 584 300 581 800
kvinner sort 339 300 356 000 364 800 363 400 370 500
Hordaland kjønn samlet sort 416 500 431 000 449 300 442 100 451 400
menn sort 507 500 523 200 545 900 528 600 538 700
kvinner sort 324 300 337 100 350 700 354 000 362 600
Sogn og Fjordane kjønn samlet sort 375 900 389 500 411 900 409 300 423 300
menn sort 444 200 459 500 486 700 476 500 492 600
kvinner sort 305 900 317 400 334 500 339 300 350 900
Møre og Romsdal kjønn samlet sort 392 700 406 500 420 200 419 900 430 800
menn sort 477 500 493 300 508 300 501 800 513 400
kvinner sort 305 100 316 800 328 700 334 700 345 000
Trøndelag kjønn samlet sort          
menn sort          
kvinner sort          
Nordland kjønn samlet sort 367 300 379 800 397 500 403 200 416 800
menn sort 424 900 438 300 459 200 462 800 477 700
kvinner sort 309 200 320 300 334 400 342 200 354 500
Troms kjønn samlet sort 376 700 392 400 409 900 418 200 429 800
menn sort 428 400 448 200 466 200 475 400 487 800
kvinner sort 324 100 335 300 351 700 359 000 369 900
Finnmark kjønn samlet sort 364 100 376 900 390 700 400 500 411 200
menn sort 402 800 417 600 431 800 442 600 454 200
kvinner sort 322 900 333 500 346 800 355 500 365 200

Tegnforklaring

..
Manglende data
.
Lar seg ikke beregne
:
Anonymisert