Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Objektkobling:

Kopier koden til din nettside
Avanserte innstillinger

Arbeidsledighet, arbeidskraftundersøkelsen (L) − andel (prosent)

Laster…
Endre utvalg av…
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Alder Kjønn
alle voksne (15-74 år) kjønn samlet sort 3,6 3,3 3,2 3,5 3,5 4,4
menn sort 4,1 3,5 3,6 3,7 3,7 4,6
kvinner sort 3,0 3,1 2,7 3,3 3,3 4,1
15-24 år kjønn samlet sort 9,3 8,6 8,6 9,2 7,8 10,0
menn sort 10,8 9,3 10,0 10,6 8,9 11,1
kvinner sort 7,7 7,9 7,2 7,7 6,6 8,8
25-44 år kjønn samlet sort 3,6 3,1 2,9 3,4 3,8 4,8
menn sort 4,1 3,3 3,2 3,4 3,8 4,9
kvinner sort 3,1 2,8 2,6 3,5 3,7 4,5
45-74 år kjønn samlet sort 1,7 1,7 1,6 1,6 1,9 2,2
menn sort 2,0 1,8 1,9 1,8 2,1 2,3
kvinner sort 1,3 1,7 1,3 1,5 1,6 2,0