Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Objektkobling:

Kopier koden til din nettside
Avanserte innstillinger

Lavinntekt (husholdninger ekskl. brutto finanskapital over 1G) (LHF) − 0-17 år, EU60, andel (prosent)

Laster…
Endre utvalg av…
År 2014 sort 2015 sort 2016 sort 2017 sort
Geografi
Hele landet sort 8,3 8,5 8,8 9,2
Østfold sort 11,8 12,2 12,4 13,0
Akershus sort 5,9 6,1 6,2 6,4
Oslo sort 13,3 13,2 13,1 13,0
Hedmark sort 10,2 10,2 10,5 11,1
Oppland sort 9,1 9,0 9,4 10,0
Buskerud sort 9,7 9,8 9,7 10,0
Vestfold sort 9,4 9,4 9,6 9,9
Telemark sort 11,3 12,0 12,4 12,9
Aust-Agder sort 9,4 9,7 10,4 10,8
Vest-Agder sort 8,7 9,1 9,9 10,4
Rogaland sort 5,6 6,2 6,9 7,5
Hordaland sort 6,8 7,1 7,4 7,8
Sogn og Fjordane sort 6,2 6,3 7,5 7,9
Møre og Romsdal sort 6,4 6,6 7,1 7,6
Trøndelag sort 6,4 6,5 6,7 7,3
Nordland sort 8,5 8,5 8,8 9,2
Troms sort 6,7 6,8 7,0 7,6
Finnmark sort 7,6 7,9 8,7 9,5

Tegnforklaring

..
Manglende data
.
Lar seg ikke beregne
:
Anonymisert