Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Objektkobling:

Kopier koden til din nettside
Avanserte innstillinger

Inntektsulikhet (LF) − P90/P10

Laster…
Endre utvalg av…
År 2013 sort 2014 sort 2015 sort 2016 sort 2017 sort
Geografi
Hele landet sort 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8
Østfold sort 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7
Akershus sort 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9
Oslo sort 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6
Hedmark sort 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6
Oppland sort 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6
Buskerud sort 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8
Vestfold sort 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Telemark sort 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8
Aust-Agder sort 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Vest-Agder sort 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7
Rogaland sort 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9
Hordaland sort 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Sogn og Fjordane sort 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5
Møre og Romsdal sort 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6
Trøndelag sort . . . . .
Nordland sort 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6
Troms sort 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6
Finnmark sort 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7

Tegnforklaring

..
Manglende data
.
Lar seg ikke beregne
:
Anonymisert