Du bruker Internet Explorer. Norgeshelsa fungerer bedre i andre nettlesere.
Hvis du opplever problemer, f.eks. at systemet låser seg, prøv å åpne Norgeshelsa i Firefox, Chrome eller annen nettleser.

Norgeshelsa statistikkbank

Norgeshelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske fylker. Du kan lage tabeller og ulike typer diagrammer.

Finn fram til statistikk ved å bruke menyen "Norgeshelsa" i venstre marg eller ved å bruke fritekstsøk, se søkefelt øverst til venstre på siden.

Slik lager du tabeller og diagrammer i statistikkbanken

Til høyre ser du eksempler på tabell og figurer du kan lage i Norgeshelsa statistikkbank.

Slik går du fram for å lage liknende tabeller og figurer:

Når du velger et tema fra menyen i venstre marg, kommer det opp en tabell. Du får også opp knapper over tabellen, der du kan bestemme et annet utvalg for geografi (landet, helseregioner og fylker), år og (for eksempel) kjønn og aldersgrupper. Ovenfor disse knappene er det en verktøylinje, der du kan klikke på små ikoner og velge for eksempel tabell, type diagram eller utskrift.

Trenger du hjelp? Klikk på "?" øverst til høyre, og du får opp veiledningstekstene.

Data til Norgeshelsa statistikkbank er hentet fra sentrale helseregistre og flere andre kilder, blant annet Statistisk sentralbyrå, Utdanningsdirektoratet og Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Mer om folkehelse i kommuner og fylker

Gå til temaside om kommunehelse for å laste ned folkehelseprofiler og helsebarometer for fylker, kommuner og bydeler. Her finner du også lenker til artikler og mer informasjon om folkehelse.

Personvern

Norgeshelsa statistikkbank lagrer besøksstatistikk. Redaksjonen og teknisk personell bruker statistikken til å videreutvikle innhold og navigering. Løsningen for besøksstatistikk er basert på Google Analytics. Vi bruker en funksjon der den nøyaktige IP-adressen til leseren ikke lagres hverken hos Google eller hos FHI.

Copyright

Innhold og layout på disse nettsidene (www.norgeshelsa.no) er opphavsrettslig beskyttet. Rettighetshavere er Nasjonalt Folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet). Folkehelseinstituttet gir tillatelse til at materiale på dette nettstedet (tekst, statistiske tabeller og figurer) fritt kan lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og videreformidles. Tillatelsen forutsetter henvisning til kilden, Folkehelseinstituttet (www.norgeshelsa.no). Kildehenvisning benyttes til hver tabell og figur. Folkehelseinstituttet kan trekke tilbake kildehenvisningen etter eget ønske. Vi tar ikke ansvar for eventuelle feil i datamaterialet eller feilbruk av statistikken.

Dersom data fra Folkehelseinstituttets presentasjon skal integreres i informasjonssystemer eller slås sammen med andre data, ber Folkehelseinstituttet brukere om å legge merke til følgende:
- Dataene er tett fulgt av metadata, dvs. en beskrivelse av kilder og hva Folkehelseinstituttet har gjort med tallene, i tillegg til opplysninger om feilkilder og tolkning (se under fanen DEFINISJONER). Ved videreformidling bør metadatene følge med, eller i alle fall være henvist til.
- Folkehelseinstituttet erfarer at brukerne trenger støtte til bruken av dataene, og publiserer også artikler med forklaringer, hjelp til tolkning osv. på Folkehelseinstituttets hjemmeside www.fhi.no. Ved eventuell ekstern bruk av dataene, bør det henvises også til dette materialet.
- Folkehelseinstituttet anbefaler at man ved bruk av tallene setter seg inn i forskjellen mellom standardiserte og ustandardiserte tall. Spesielt ved sammenlikninger over tid eller på tvers av geografi, anbefales det å bruke standardiserte tall.
- Oppdatering av datasettene kan innebære endringer/rettelser bakover i tid. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at det heller lenkes til statistikkbanken enn at datamaterialet kopieres og legges ut.

timeline
barchart
map
table