Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Objektkobling:

Kopier koden til din nettside
Avanserte innstillinger

Sykefravær (LF) − kjønn samlet, alle voksne (16-69 år), prosent

Laster…
Endre utvalg av…
År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Geografi Type sykefravær
hele landet alt sykefravær sort 7,1 7,5 6,9 6,8 6,5 6,5 6,4
legemeldt sykefravær sort 6,1 6,5 5,9 5,8 5,5 5,5 5,4
egenmeldt sykefravær sort 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0