Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Objektkobling:

Kopier koden til din nettside
Avanserte innstillinger

Sykefravær (LF) − kjønn samlet, alle voksne (16-69 år), prosent

Laster…
Endre utvalg av…
År 2009 2008 2010 2011 2012 2013 2014
Geografi Type sykefravær
hele landet alt sykefravær sort 7,5 7,1 6,9 6,8 6,5 6,5 6,4
legemeldt sykefravær sort 6,5 6,1 5,9 5,8 5,5 5,5 5,4
egenmeldt sykefravær sort 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Østfold alt sykefravær sort 8,7 8,1 8,0 7,8 7,6 7,7 7,6
legemeldt sykefravær sort 7,6 7,0 6,9 6,8 6,5 6,6 6,6
egenmeldt sykefravær sort 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0
Akershus alt sykefravær sort 7,6 7,1 7,0 6,8 6,5 6,6 6,4
legemeldt sykefravær sort 6,5 6,1 5,9 5,7 5,5 5,5 5,4
egenmeldt sykefravær sort 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0
Oslo alt sykefravær sort 6,8 6,3 6,0 5,9 5,8 5,6 5,6
legemeldt sykefravær sort 5,7 5,3 5,0 4,9 4,8 4,7 4,7
egenmeldt sykefravær sort 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9
Hedmark alt sykefravær sort 8,4 7,8 7,7 7,6 7,3 6,9 6,6
legemeldt sykefravær 7,4 6,9 6,7 6,6 6,3 5,9 5,6
egenmeldt sykefravær sort 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Oppland alt sykefravær sort 8,5 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,2
legemeldt sykefravær sort 7,5 6,9 6,7 6,7 6,5 6,3 6,1
egenmeldt sykefravær sort 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 1,1 1,1
Buskerud alt sykefravær sort 8,1 7,5 7,3 7,1 6,8 6,8 6,7
legemeldt sykefravær sort 7,1 6,5 6,4 6,2 5,9 5,9 5,8
egenmeldt sykefravær sort 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Vestfold alt sykefravær sort 7,5 7,0 6,8 6,6 6,5 6,5 6,5
legemeldt sykefravær sort 6,5 6,0 5,8 5,6 5,5 5,5 5,6
egenmeldt sykefravær sort 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9
Telemark alt sykefravær sort 8,0 7,5 7,1 7,0 6,8 6,7 6,7
legemeldt sykefravær sort 7,0 6,6 6,1 6,1 5,9 5,7 5,8
egenmeldt sykefravær sort 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9
Aust-Agder alt sykefravær sort 7,9 7,2 7,1 7,0 6,8 7,0 7,0
legemeldt sykefravær sort 7,0 6,3 6,2 6,1 5,9 6,0 6,1
egenmeldt sykefravær sort 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9
Vest-Agder alt sykefravær sort 7,6 6,9 7,0 6,8 6,5 6,4 6,3
legemeldt sykefravær sort 6,6 6,0 6,1 5,9 5,6 5,5 5,4
egenmeldt sykefravær sort 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Rogaland alt sykefravær sort 6,2 5,8 5,6 5,7 5,4 5,4 5,4
legemeldt sykefravær sort 5,3 4,9 4,7 4,8 4,5 4,5 4,5
egenmeldt sykefravær sort 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Hordaland alt sykefravær sort 7,4 7,0 6,9 6,9 6,7 6,6 6,4
legemeldt sykefravær sort 6,4 6,1 5,9 5,9 5,7 5,6 5,5
egenmeldt sykefravær sort 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9
Sogn og Fjordane alt sykefravær sort 6,8 6,7 6,2 6,2 6,0 6,1 6,0
legemeldt sykefravær sort 5,7 5,6 5,3 5,3 5,1 5,2 5,1
egenmeldt sykefravær sort 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Møre og Romsdal alt sykefravær sort 7,5 7,1 7,1 6,9 6,5 6,5 6,5
legemeldt sykefravær sort 6,5 6,1 6,1 5,9 5,6 5,5 5,5
egenmeldt sykefravær sort 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0
Sør-Trøndelag alt sykefravær sort 7,6 7,1 6,9 6,9 6,6 6,5 6,5
legemeldt sykefravær sort 6,6 6,1 5,9 5,9 5,6 5,5 5,5
egenmeldt sykefravær sort 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Nord-Trøndelag alt sykefravær sort 8,4 7,7 7,6 7,5 7,3 7,3 7,2
legemeldt sykefravær sort 7,3 6,7 6,7 6,5 6,3 6,2 6,2
egenmeldt sykefravær sort 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0
Nordland alt sykefravær sort 8,3 8,0 7,8 7,9 7,6 7,6 7,5
legemeldt sykefravær sort 7,1 6,9 6,6 6,7 6,4 6,4 6,4
egenmeldt sykefravær sort 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1
Troms alt sykefravær sort 8,8 8,3 8,0 8,1 7,9 7,8 7,6
legemeldt sykefravær sort 7,7 7,2 7,0 7,1 6,8 6,7 6,5
egenmeldt sykefravær sort 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1
Finnmark alt sykefravær sort 9,3 9,1 8,5 8,0 7,7 7,9 8,0
legemeldt sykefravær sort 8,3 8,0 7,4 6,8 6,6 6,8 6,9
egenmeldt sykefravær sort 1,0 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1